สนามยิงธนูเชียงใหม่ อาเชอร์รี่

 

(ลานจอดรถสนามกอล์ฟพิมานทิพย์)

           10 ม.3 ต.สุเทพ  อ.เมือง

               จ.เชียงใหม่ 50200           

          

           โทร 053 - 276 470

           โทร 094 - 816 0249

 

       วางแผนและควบคุมการสอนโดยอดีตนักกีฬายิงธนูทีมชาติ

   แชมป์ประเทศไทยหกสมัย และทีมงานชั้นนำของวงการยิงธนูไทย

ภารกิจ

การเรียนการสอน

- เน้นการเรียน-การสอนแบบประกบคนต่อคนเพื่อความสมบูรณ์แบบในทุกรายละเอียด

- เน้นการบริหารงานและพัฒนาหลักสูตรด้วยทีมนักธนูที่มีประสบการณ์ในการแข่งขันและการสอน

- มีอุปกรณ์การเรียน/การสอนและอุปกรณ์ป้องกันเพียงพอต่อความต้องการ ครบทุกแบบและทุกขนาด

- สู่มาตรฐานที่เหนือกว่าด้วยสื่อการสอนแบบMultimediaที่เชื่อมต่อHigh speed Internetแบบไร้สายครอบคลุมทั่วพื้นที่

ประวัติย่อของผู้ฝึกสอน

       ผู้ฝึกสอนสนามยิงธนูเชียงใหม่ อาเชอรี่ [ ATAS CMA ]             


                          วิกรม ท้าวธงชัย  (ครูก้อง)

 

           การศึกษา  :  ระดับปริญญาตรีคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ทีมงานผู้ฝึกสอนในเครือ ArcheryThai Archery School@เชียงใหม่อาร์เชอรี่  สนามกอล์ฟพิมานทิพย์

                         


ผลงานโดยย่อ


อดีตตัวแทนทีมชาติไทยในการแข่งขันกีฬายิงธนูนานาชาติประจำประเทศไทยในรุ่นคันธนูทดกำลังชาย เหรียญทองแดงประเภททีม

 

กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๓๑

รองชนะเลิศอันดับ 1 ประเภททีมชายทั่วไป ระยะ 18,25 เมตร  รองชนะเลิศอันดับ 2 ประเภททีมชายทั่วไป ระยะ 18 เมตร 

รองชนะเลิศอันดับ 2 ประเภททีมชายทั่วไป ระยะ 25 เมตร 

 

การแข่งขันยิงธนู มช.โอเพ่น 2548

ชนะเลิศ ประเภททีมชายทั่วไป ระยะ 18,25 เมตร 

 

การแข่งขันยิงธนู มช.โอเพ่น 2549

รองชนะเลิศอันดับ 2 ประเภทบุคคลชายทั่วไป ระยะ 18 เมตร  รองชนะเลิศอันดับ 1 ประเภททีมชายทั่วไป ระยะ 18,25 เมตร 

 

การแข่งขันยิงธนู มช.โอเพ่น 2547

รองชนะเลิศอันดับ 2 ประเภททีมชายทั่วไป ระยะ 18,25 เมตร 

 

การแข่งขันยิงธนู "เกษตรศาสตร์ โอเพ่น ครั้งที่ ๗ ปี 2549"

รองชนะเลิศอันดับ 2 ประเภททีมชายทั่วไป ระยะ 70 เมตร รอบชิงชนะเลิศ  รองชนะเลิศอันดับ 2 ประเภททีมผสม ระยะ 70 เมตร รอบจัดลำดับ 

 

การแข่งขันยิงธนูชิงแชมป์ประเทศไทย 2549

ชนะเลิศ ประเภททีมชายระดับอุดมศึกษาหรือเทียบเท่า 

 

การแข่งขันยิงธนู TOAC 3D Open ครั้งที่ 5

ชนะเลิศ ประเภทบุคคลชาย 

 

การแข่งขันยิงธนู TOAC 3D Open ครั้งที่ 4

ชนะเลิศ ประเภทบุคคลชาย 

 


ผลงานอื่นๆ

  1. ประกาศนียบัตร "2004 Thailand Archery Judging Seminar & Workshop" จาก สมาคมกีฬายิงธนูแห่งประเทศไทย 

  2. ประกาศนียบัตร "The First Southeast Asia Archery Federation Coaching Seminar" จาก Southeast Asia Archery Federation  

  3. ประกาศนียบัตร เป็นผู้ตัดสิน ของสมาคมกีฬายิงธนูแห่งประเทศไทย ในการแข่งขันกีฬายิงธนูคนพิการแห่งประเทศไทยครั้งที่ 24 "เมืองโอ่งเกมส์" 

  4. ประกาศนียบัตร การพัฒนาบุคลากรกีฬา ด้านผู้ฝึกสอนกีฬายิงธนู Level 2 ของการกีฬาแห่งประเทศไทย ประจำปีงบประมาณ 2558 ณ ศูนย์การกีฬาแห่งประเทศไทย ภาค 5 จังหวัดเชียงใหม่

  5. ผู้ฝึกสอนกีฬายิงธนูจังหวัดเชียงใหม่ในโครงการ Sports Hero ปี 2560


                หัวหน้าผู้ฝึกสอนสนามยิงธนูเชียงใหม่ อาเชอรี่ [ ATAS CMA ]

                             

                           เฉลิมเกียรติ บรรเรียนกิจ (ครูหล้า)

 

                 การศึกษา : นิติศาสตรบัณฑิต(น.บ.) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ผลงานโดยย่อ


การแข่งขันกีฬายิงธนู 

 ประเภทTradition Bow 

-รองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันกีฬายิงธนูTOAC ครั้งที่ 2

-ชนะเลิศ การแข่งขันกีฬายิงธนูTOAC ครั้งที่ 7

-ชนะเลิศ การแข่งขันกีฬายิงธนู3ทศวรรษธนูรามฯ พ.ศ.2550

 

ประเภทRecurve Bow

-ชนะเลิศประเภททีมอุดมศึกษา การแข่งขันกีฬายิงธนูชิงแชมป์ประเทศไทย พ.ศ.2549

-รองชนะเลิศประเภททีมชายทั่วไป การแข่งขันกีฬายิงธนู ม.ช.โอเพ่นพ.ศ.2549


ประเภทCompound Bow

-เหรียญทองแดงประเภททีมคันธนูทดกำลัง การแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 44 “นครสวรรค์เกมส์”

 

กิจกรรมนักศึกษา 

-ประธานชมรมกีฬายิงธนู มหาวิทยาลัยรามคำแหง ปีการศึกษา 2545,2546

-รองประธานชมรมกีฬายิงธนู มหาวิทยาลัยรามคำแหง ปีการศึกษา 2548

-พัสดุชมรมกีฬายิงธนู มหาวิทยาลัยรามคำแหง ปีการศึกษา 2549

 

 การจัดการแข่งขัน

 

-การแข่งขันยิงธนูกีฬามหาวิทยาลัยโลก ครั้งที่4   (4th World University Archery Championship Chonburi, Thailand )

-การแข่งขันยิงธนูกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยครั้งที่29 (แม่โดมเกมส์)

-การแข่งขันยิงธนูรามโอเพ่น ระหว่าง พ.ศ.2544-2551

-การแข่งขันยิงธนูมิตรภาพRCR ระหว่าง พ.ศ.2544-2549

-การแข่งขัน1st   Asian Archery Grand Prix Tournament 2001-2004

 

ผู้ตัดสิน 

-กรรมการเทคนิคการแข่งขันยิงธนูกีฬามหาวิทยาลัยโลก ครั้งที่4

(4th World University Archery Championship Chonburi, Thailand

-ผู้ตัดสินกีฬายิงธนูกีฬาคนพิการแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 24 “เมืองโอ่งเกมส์”

-ผู้ตัดสินกีฬายิงธนูกีฬาคนพิการแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 25 “ศรีสุพรรณบุรีเกมส์”


ผู้ฝึกสอนกีฬายิงธนู

-ผู้ฝึกสอนกีฬายิงธนูจังหวัดเชียงใหม่ในการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 41 “เชียงใหม่เกมส์”

-ผู้ฝึกสอนกีฬายิงธนูจังหวัดเชียงใหม่ในการแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 33 “เวียงพิงค์่เกมส์”

-ผู้ฝึกสอนกีฬายิงธนูจังหวัดเชียงใหม่ในการแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 34 “ศรีสุพรรณเกมส์”


-ผู้ฝึกสอนกีฬายิงธนูจังหวัดแม่ฮ่องสอนในการแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 35 “โคราชเกมส์”

-ผู้ฝึกสอนกีฬายิงธนูจังหวัดแม่ฮ่องสอนในการแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 36 “ปากน้ำโพเกมส์”

-ผู้ฝึกสอนกีฬายิงธนูจังหวัดแม่ฮ่องสอนในการแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 37 “สมิหลาเกมส์”


-ผู้ฝึกสอนกีฬายิงธนูจังหวัดเชียงใหม่ในโครงการ Sports Hero ปี 2560
ผลงานอื่นๆ

  1. ประกาศนียบัตร การพัฒนาบุคลากรกีฬา ด้านผู้ตัดสินกีฬายิงธนู Level 1 ของการกีฬาแห่งประเทศไทย ประจำปีงบประมาณ 2557 ณ ศูนย์การกีฬาแห่งประเทศไทย ภาค 5 จังหวัดเชียงใหม่

  2. ประกาศนียบัตร การพัฒนาบุคลากรกีฬา ด้านผู้ฝึกสอนกีฬายิงธนู Level 2 ของการกีฬาแห่งประเทศไทย ประจำปีงบประมาณ 2558 ณ ศูนย์การกีฬาแห่งประเทศไทย ภาค 5 จังหวัดเชียงใหม่


             ผู้ฝึกสอนสนามยิงธนูเชียงใหม่ อาเชอรี่ [ ATAS CMA ]                        

                       

                           โสภิณธิดา พิมพ์น้อย (ครูคิตตี้)

  

                      การศึกษา  นิติศาสตรบัณฑิต(น.บ.) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ผลงานโดยย่อ

 

การแข่งขันกีฬายิงธนูชิงแชมป์แห่งประเทศไทย ประจำปี 2549

-รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งประเภททีมหญิงระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย


การแข่งขันกีฬายิงธนูชิงแชมป์แห่งประเทศไทย ประจำปี 2550

-รางวัลชนะเลิศอันดับหนึ่ง ประเภททีมหญิงระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย


การแข่งขันกีฬายิงธนูชิงแชมป์แห่งประเทศไทย ประจำปี 2551

-รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง ประเภทหญิงเดี่ยวบุคคล


การแข่งขันกีฬายิงธนูชิงแชมป์แห่งประเทศไทย ประจำปี 2552

-รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง ประเภททีมหญิงระดับอุดมศึกษาหรือเทียบเท่า


การแข่งขันกีฬายิงธนูชิงแชมป์แห่งประเทศไทย ประจำปี 2553

-รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง ประเภททีมหญิง ระดับอุดมศึกษาการแข่งขันกีฬายิงธนูมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปี 2550

-รางวัลชนะเลิศอันดับหนึ่ง ประเภทหญิงเดี่ยวรอบเก็บคะแนน ระยะ 18 เมตร

-รางวัลชนะเลิศอันดับหนึ่งประเภททีมรอบเก็บคะแนน ระยะ 18 เมตร

-รางวัลชนะเลิศอันดับหนึ่งประเภททีมหญิง รอบแพ้คัดออก ระยะ 18 เมตร

-รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่สองประเภทหญิงเดี่ยวรอบแพ้คัดออก ระยะ 18 เมตร


การแข่งขันกีฬายิงธนูมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 9 ประจำปี 2551

-รางวัลชนะเลิศอันดับหนึ่งประเภททีมหญิง ระยะ 18 เมตร เยาวชนหญิงอายุ 15-18 ปี


การแข่งขันกีฬายิงธนูมหาวิทยาลัยรามคำแหง ประจำปี 2549

-รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง ประเภทบุคคลหญิงรอบแพ้คัดออก ระยะ 30 เมตร

-รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง ประเภททีมหญิง ระยะ 30 เมตร


การแข่งขันกีฬายิงธนูมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2549

-รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง ประเภททีมหญิงทั่วไป ระยะ 18 เมตรและ 25 เมตร


การแข่งขัน THAILAND PRINCESS CUP ประจำปี 2551

-รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง ประเภทหญิงเดี่ยว ระดับมัธยมปลาย


การแข่งขัน THAILAND PRINCESS CUP ครั้งที่ 7  2013

-รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง รอบเก็บคะแนน


การแข่งขันยิงธนู TOAC OPEN ครั้งที่ 3 ประจำปี 2549

-รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งประเภทหญิงเดี่ยวระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย


การแข่งขันกีฬายิงธนู TOAC OPEN ครั้งที่ 4 ประจำปี 2550

-รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง ประเภทหญิงเดี่ยว ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย


การแข่งขันยิงธนูชิงถ้วยผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ประจำปี 2550

-รางวัลชนะเลิศอันดับหนึ่งประเภทหญิงเดี่ยว รอบแพ้คัดออก

-รางวัลรองชนะเลิศอันดับสองประเภทหญิงเดี่ยวรอบเก็บคะแนน

-รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง ประเภททีมรอบแพ้คัดออก

-รางวัลรองชนะเลิศอันดับสองประเภททีมรอบเก็บคะแนน


การแข่งขัน PHUKET ARCHERY CLUB ประจำปี 2556

-รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง


กิจกรรมนักศึกษา

-โควตานักกีฬาโครงการกีฬาช้างเผือก พร้อมทุนการศึกษาจนจบปริญญาตรี   คณะนิติศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

-ประธานชมรมยิงธนู มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2553

-คณะอนุกรรมการการจัดการแข่งขันยิงธนู (ฝ่ายเทคนิคกีฬา) ในการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 41 “เชียงใหม่เกมส์”


 

ผลงานอื่นๆ

  1. ประกาศนียบัตร การพัฒนาบุคลากรกีฬา ด้านผู้ตัดสินกีฬายิงธนู Level 1 ของการกีฬาแห่งประเทศไทย ประจำปีงบประมาณ 2557

ณ ศูนย์การกีฬาแห่งประเทศไทย ภาค 5 จังหวัดเชียงใหม่สนามธนู Chiangmai Archery โทร 094-816-0249  , 053-276-470


เวลา 11.00-20.00 น.

e-mail : shop@chiangmaiarchery.com

ID Line : CMA-SHOP

Facebook : https://www.facebook.com/chiangmaiarcheryfanpage


เรามิได้เพียงขายธนู แต่เรามุ่งมั่นที่จะสร้างความสุขจากการยิงธนูให้ทั่วถึง

 

แอ

แอ

แอ

แอ

แอ

แอ

แอ

แอ

          ผู้ฝึกสอนสนามยิงธนูเชียงใหม่ อาเชอรี่ [ ATAS CMA ]

                                  ภัคจิรา กับเป็ง (ครูวิว)


             การศึกษา  บริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่

ผลงานโดยย่อ 


ผู้ฝึกสอนกีฬายิงธนู

-ผู้ฝึกสอนกีฬายิงธนูจังหวัดเชียงใหม่ในการแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 35 “โคราชเกมส์”

-ผู้ฝึกสอนกีฬายิงธนูจังหวัดเชียงใหม่ในการแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 36 “ปากน้ำโพเกมส์”ผลงานอื่นๆ

  1. ประกาศนียบัตร การพัฒนาบุคลากรกีฬา ด้านผู้ตัดสินกีฬายิงธนู Level 1 ของการกีฬาแห่งประเทศไทย

ประจำปีงบประมาณ 2557 ณ ศูนย์การกีฬาแห่งประเทศไทย ภาค 5 จังหวัดเชียงใหม่

แอ

                                        ผู้ฝึกสอนสนามยิงธนูเชียงใหม่ อาเชอรี่ [ ATAS CMA ]

                                   ทวีศิลป์ ปวงมาทา (ครูภูมิ)


                         -มัธยมศึกษาตอนต้น - ตอนปลาย โรงเรียนกีฬาจังหวัดลำปาง ชนิดกีฬายิงธนู

                    -กำลังศึกษาต่อระดับปริญญาตรี สถาบันพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่
ผลงานโดยย่อ


การแข่งขันกีฬายิงธนู 

 ประเภท Compound Bow

-รองชนะเลิศประเภทบุคคล การแข่งขันกีฬายิงธนูชิงแชมป์ประเทศไทย พ.ศ.2553


ผู้ฝึกสอนกีฬายิงธนู

-ผู้ฝึกสอนกีฬายิงธนูจังหวัดเชียงใหม่ในการแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 34 “ศรีสุพรรณเกมส์”


ผลงานอื่นๆ

  1. ประกาศนียบัตร การพัฒนาบุคลากรกีฬา ด้านผู้ตัดสินกีฬายิงธนู Level 1 ของการกีฬาแห่งประเทศไทย ประจำปีงบประมาณ 2557 ณ ศูนย์การกีฬาแห่งประเทศไทย ภาค 5 จังหวัดเชียงใหม่